Речник на Патриарх Евтимий
апостольскъ  
апостольскъ -ꙑ прил (24) Който се отнася до един от 12-те апостоли, апостолски. Прпⷣбнаа ꙋбѡ ꙗко пꙋстынѧ дѡстгш ꙗкоже прѣⷣреⷱ сѧ аплкⷭомꙋ ꙋсръдно въꙁревнова жтїꙋ Петк 76v.18 веселїа спльнш се дѣше на ѹсѣкновенїе. апⷭльское ꙗкоже непщѹю ѹтелꙿство въ себѣ помнающ Нед 610r.7 лка апостолскаго наѧлнкь МБлаг 345.22 Същото значение и в Петк 81v.30 82r.19 ИМ 166r.17 166r.23 Конст 424r.32 430v.4 431r.31 436v.18 ЙП 190.27 МЕ1-3 337.15.