Речник на Патриарх Евтимий
адъ  
адъ м (8) Преизподня, пъкъл, царство на мъртвите, ад. крⷭтомь съмрьть оупраꙁни се. и прѣрѻдителныи грѣхь потрѣби се. и адь испрⷪврьже се. ИМ 166v.1 Господи, възвель єси ѡт ада доушѫмоѫ Мих 175.9 живѡть вѣчный намь дарова и, съшъд въ адь, верѣе вѣчные съкроуши I Никод 213.2 Същото значение и в ИМ 166v.1 Нед 607r.26 ЙП 192.19 ЛОглаш 381.1 Яков 308.7.