Терминологичен Речник
съвъкѹпл҄ень  
съвъкѹпл҄ень -ꙗ ср триад. Съединение ( συνάφεια, ἡ ) . Божествеността (същността) е дадена неделимо в разделните (ипостаси), както светлината на три слънца, които се държат едно друго и са неразделими, е налице едно сливане и съединение на светлината: недѣльно бо въ дѣльнѣхъ аще сть лѣпо съкратꙗще рещ божьство т ѧкоже въ сълнцхъ трьхъ дрьжмомъ дрѹгъ дрѹга  нерастѹпьномъ сѹщемъ еднѣмь свѣтьломь растворомь же  съвъкѹпленьмь ЙЕ Бог 82a 3 – 82b 2 Сем. гн. божьство, свѣтъ, слъньце, растворъ