Терминологичен Речник
ѳурньскаꙗ шрна  
ѳурньскаꙗ шрна синт. геогр. Тиренско море ( Τυρρηνικὸν πέλαγος ) , съставно море на Средиземно море, разположено в централната му част: сардоньскаꙗ шрна  скельскаꙗ  ѳѵрньскаꙗ дрѹгаꙗ.  мънога же мена пѫнамъ ЙЕ Шест 94a 25 – 91b 3 Сем. гн. мѣсто, вода, ꙁеро, мор҄е, шрна, брѣгъ