Терминологичен Речник
ѵропь  
ѵропь ж геогр. Европа ( Εὐρώπη, ἡ ) , най-западната част на Евразия: сквоꙁѣ уропъ текꙑ въ укъснъ понтъ въходтъ ЙЕ Шест 66d 23 – 26 Сем. гн. мѣсто, вода, мор҄е, рѣка, брѣгъ