Терминологичен Речник
ѵксньскꙑ понтъ  
ѵксньскꙑ понтъ синт. геогр. Черно море ( Εὔξεινος πόντος ) , вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия:  мена пѫнамъ сво комѹжьдо: понътъ ѵксньскꙑ ЙЕ Шест 94a 18 – 20 сквоꙁѣ уропъ текꙑ въ укъснъ понтъ въходтъ ЙЕ Шест 66d 23 – 26 sq Сем. гн. мѣсто, вода, мор҄е, рѣка, брѣгъ