Терминологичен Речник
ѳопꙗ  
ѳопꙗ ж геогр. Етиопия ( Αἰθιοπία, ἡ ) , държава в Източна Африка, разположена във вътрешността на Африканския рог: нъ  отъ полѹдьне, вꙑше ѳопѩ, овꙑ же къ кападокомъ стъ море грѧдѫтъ ЙЕ Шест 67a 18 – 23 Сем. гн. мѣсто, ꙁемл҄ꙗ, афрк҄ꙗ, пѹстꙑн҄