Терминологичен Речник
укъсньско мор҄е  
укъсньско мор҄е синт. геогр. Черно море ( Εὔξεινος πόντος ) , вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия:  н бессмене отъ полѹнощьнꙑѩ странꙑ въ море укъсньско текѫтъ ЙЕ Шест 66d 6 – 11 sq Сем. гн. мѣсто, вода, мор҄е, рѣка, брѣгъ