Терминологичен Речник
сеньн҄е равьнодьнь  
сеньн҄е равьнодьнь синт. астрон. Есенно равноденствие ( Ø ) . Изравняването на деня и нощта през есента се свързва с движението на слънцето през съзвездията Везни, Скорпион и Стрелец. След като премине през съзвездията, които се наричат Лъв и Дева, то завършва периода на лятото и се наклонява към есента във Везни, Скорпион и Стрелец, създавайки есенното равноденствие, при което нощта нараства, а дните постепенно намаляват: прошьдъ же  дрѹгѹю жвотѹ дъвою мѣстѣ, ꙗже жвота ꙁовѫтъ львъ  паръѳенъ, съконьатъ до тою свомь теенмь  врѣмѧ жѧтвьно  прѣстѫптъ пакꙑ на сеннѫ въ ꙁугъ  скорп  токъсоѳъ прѣходѧ сеньне равьнодьнь творѧ нощь же растѧ пае, а дьн по малѹ хѹдѧ ЙЕ Шест 121c 7 – d 3 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, равьнодьнь, нощь, дьнь, ꙁод, жвотъ, львъ, юнота (паръѳенъ), скорп, скрап, стрѣльць (токъсоѳъ)