Терминологичен Речник
пстолꙗ  
пстолꙗ ж библ. Послание ( ἐπιστολή, ἡ ) . Каноничните послания на светите апостоли до поместните църкви: павьлова ап͠ла епстолꙗ д͠і ЙЕ Бог 313а 8 – 9 Сем. гн. кън҄гꙑ, слово, сѹсъ хрьстосъ, еванг҄елстъ