Терминологичен Речник
лспонътъ  
лспонътъ м геогр. Дарданели ( Ἑλλησπόντος ὁ ) , тесен пролив и воден път от международно значение между Европа и Азия:  мена пѫнамъ сво комѹжьдо: понътъ ѵксньскꙑ,  пропонъть, лспонътъ ЙЕ Шест 94a 18 – 23 sq Сем. гн. мѣсто, вода, ꙁеро, мор҄е, брѣгъ