Терминологичен Речник
лнъ  
лнъ м ерес. Елин ( ῞Ελλην ) като прозвище на езичник, привърженик на езическа религия: жьрѧахѹ бо  елн, жьрꙗхѹ  ждове нъ елн бѣсомъ, ждове же б͠ѹ ЙЕ Бог 301а 7 – 9 Син. ѩꙁꙑкъ Сем. гн. бѣсъ, ждъ