Терминологичен Речник
же стъ о естьствѣ  
же стъ о естьствѣ синт. богоп. Което е около естеството ( περὶ τὴν φύσιν, τό ) . Външните прояви на същността – онова, което е „около нея“. Самата Божия същност е неизразима и непостижима, докато проявите ѝ са познаваеми. Словото ни разкрива не природата (същността), а това, което е около нея: лкоже гл͠емъ пр б͠ꙁѣ ѡ немь, не стьство нъ о естьствѣ ꙗвлѧеть. люво благъ, любо премѹдръ, любо правьдвъ, но то любо рееш, не стьство рееш бж͠е, нъ же стъ о естьствѣ бж͠ ЙЕ Бог 35а3 – b 2 Сем. гн. стьство, сѫщьство, богословень, богословесьно, богословесь, богословествь, богословл҄ень, боговѣдѣнь, вѣдѣнь, мѧ, стна, любы, слово, съкаꙁань, ьто стъ, же стъ о сѫщьствѣ