Терминологичен Речник
же обьще  
же обьще синт. триад. Общото ( κοινόν, τό ) . В Св. Троица общото и единството се наблюдават истински поради съвечността, тъждеството на същността, енергията, волята и единодушието в мнението, тъждествеността на властта и движението: тѹ бо же обьще то  правьдою сꙗ вдть ꙁа неже прсно сть  тождьство сѹщьства  дѣтельства  хотѣньꙗ  нравѹ днод͠шьств(о), ї властї же  слѣ  блажьства тождьство ЙЕ Бог 78b 5 – 79a 3 Сем. гн. божьство, дносѫщьство, сѫщьство, вна, тождьство, шьствь, хотѣнь, власть, сла, дѣтельство, дѣство, блажьство