Терминологичен Речник
же ꙁждетъ плъть  
же ꙁждетъ плъть синт. психол. Формираща телата способност ( τὸ διαπλάσσον τὰ σώματα ) – друго название на растителната (τὸ φυτικόν: садовьное), т.е. хранителна (τὸ θρεπτικόν: же птѣꙗе) способност: ЙЕ Бог. 183b 6 – 8, която се нарича също формираща телата: садовьное, же птѣꙗе нарееть сꙗ тожде же сть  ꙁждеть плъть ЙЕ Бог 184a 1 . Сем. гн. дѹша, ѧсть, сла, беꙁмꙑсльно, бесловесьно, жвотьно, тъпамо, сѣменьно, родьно, садовьно