Терминологичен Речник
домъ  
домъ м библ. Едем ( Ἐδέμ ) , райската градина, разположена на изток: „въсад б͠ъ породѹ въ едомѣ на въстоцѣ въ неже л͠вка, егоже съꙁда, полож“ ЙЕ Бог 257b 8 – 10 Син. ра Сем. гн. въстокъ, поклонъ