Терминологичен Речник
дносѫщьство  
дносѫщьство ср триад. Единосъщие ( ὁμοούσιον, τό ) . Най-важната проява на Божието единство, наред с дадеността на ипостасите една в друга, тъждествеността на тяхната воля, енергия, сила, власт и движение: а мьже дно сѹщьство  самы в себѣ сѹть ѹпостас  тождьство хъ хотѣнью же  дѣствѹ  слѣ  власт  поступѹ, да тако рекѹ неѿрѣꙁьно  еже бꙑтї еднъ б͠ъ ꙁнамъ ЙЕ Бог 76a 1 – 6 Сем. гн. божьство, сѫщьство, тождьство, шьствь, хотѣнь, власть, постѫпъ, сла, дѣство