Терминологичен Речник
дновластьство  
дновластьство ср триад. Монархѝя, единовластие ( μοναρχία, ἡ ) – един от аспектите на Божието единство. Когато се обърнем към Божеството, към Първата причина, към единовластието, към единството и тъждеството на Божествеността, към движението и волята, към тъждеството на силата, енергията и господството, представяното от нас е едно: гда ѹбо къ бж͠ьству въꙁьрмъ  къ пьрвѣ внѣ  къ дновластьствю  къ едно  тоже бж͠ьства да та рекѹ, шьствь же  хотѣне  сѹщьства же  слꙑ  дѣства  гс͠подьствѹ тожьство въ насъ прѣмѣтаꙗ сѧ ЙЕ Бог 82b 2 – 83a 2 Сем. гн. божьство, дносѫщьство, сѫщьство, вна, тождьство, шьствь, хотѣнь, сла, дѣство