Терминологичен Речник
гокеръ  
гокеръ м астрон. Съзвездие [зодия] Козирог ( αἰγόκερως, gen. ω, ὁ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е декември (на 24): егокеръ докѧбрꙗ к͠е <прїметь сл͠нце> ЙЕ Бог 138b 5 С него се свързва зимата. Тя настава, когато слънцето преминава в Козирога, а по време на движението му през Водолея и през Риби кърмителката на всички растения и животни, земята, спира създаването на живот и замира, и изглежда бездейна като мъртвец, и изобщо не прави нищо от онова, което е в състояние да твори и създава по природа: тае отътѫдѹ пршьдъ въ гокеръ дастъ ꙁмѣ въходъ  послабтъ мѹ стѹдень творт, доньде же само ходтъ  стъ въ друхо  хѳуахъ. въ нѣ же вьсего сада  жвота кръмтельнца ꙁемлѣ жвотворьно раждан отъложвъш объѹмьретъ  вдѣт ѭ стъ акꙑ мрьтвьць беꙁ дѣства сѫщь  несо же съпроста не творѧщѫ, лко же стьствомь свомь можетъ дѣлат  творт ЙЕ Шест 121d 3 – 27 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)