Терминологичен Речник
ꙗрьмъ  
ꙗрьмъ м астрон. Съзвездие [зодия] Везни ( ζυγός, ὁ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е септември (на 25): ꙗрьмь септѧбрꙗ к͠е <прїметь сл͠нце> ЙЕ Бог 138b 3 . Син. ꙁѵгъ Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)