Терминологичен Речник
щтъ  
щтъ м мистер. Щит, духовна закрила ( θυρεός, ὁ ) като функция на кръста: съ (крьстъ) щтꙑ  ѡрѹже  въꙁдраꙁъ на сотонѹ ЙЕ Бог 253а 2 – 3 Син. орѫжь Сем. гн. крьстъ, крьщень