Терминологичен Речник
шрна  
шрна ж физ. Широчина ( Ø, предп. πλάτος, εος, τό ) . За телата се говори като тримерни (имащи три измерения), т.е. имащи дължина (височина), широчина и дълбочина: трьм раꙁдѣлꙑ нарцамъ, рекъше длъгостѭ,  шрноѭ,  глѫбноѭ, ꙗко же  на тѣлеса ЙЕ Шест 111d 13 – 19 Син. шрость Сем. гн. тѣло, длъгость, глѫбна