Терминологичен Речник
ьто стъ  
ьто стъ синт. гносеол. „Що е“ ( τί ἐστι ) , въпрос за същността. От времето на Сократ това е словесната формула, която изисква да се даде определение. Това е невъзможно по отношение на Бога. Че Бог съществува, е ясно, но ние не можем да знаем що е Той по своята същност и природа: ꙗкоже ѹбо сть в͠ъ, ꙗвѣ есть. а ьто сть сѹщьствъмь л естьствомь, недовѣдомъ н домꙑслмъ намъ сть ЙЕ Бог 30b 1 – 4 Сем. гн. ѹмъ, раꙁѹмъ, мꙑсль, слово