Терминологичен Речник
ѹдо  
ѹдо -ѹдесе ср икон. Чудо ( τέρας, ατος, τό ) . Като средство за възпитание на човешкия род: ꙁнамен  ѹдесꙑ ЙЕ Бог 222b 9 Син. ꙁнамень Сем. гн. стротельство