Терминологичен Речник
ѹвъ  
ѹвъ м гносеол. Сетивновъзприемащото ( αἰσθητικόν, τό ) – живото същество, надарено със сетивно възприятие: ѹвъ же жвотъ мы ѹть ЙЕ Бог 188a 8 sq Сем. гн. жвотъ, дѹша, ѹть, ѹвьно