Терминологичен Речник
рьта  
рьта -ꙑ ж психол. [Права] линия ( γραμμή, ἡ ) . Някои сетивни възприятия протичат по права линия. Такова е зрението. Обонянието и слухът обаче възприемат не по права линия, а „отвсякъде“: вдъ по правꙑмъ рьтамъ вдть, а обѹхъ есть  слѹхъ не въ прꙗмь есть тъью, нъ всюдѹ ЙЕ Бог 183a 8 – 11 Сем. гн. дѹша, ѧсть, сла, мꙑсльно, беꙁмꙑсльно, бесловесьно, ѹвьство, прѩть, обѫхъ, обон҄ꙗнь, вдъ, ꙁракъ слѹхъ, въкѹсъ, осѧꙁань