Терминологичен Речник
рьмьно мор҄е  
рьмьно мор҄е синт. геогр. Червено море ( Ἐρυθρὰ θάλασσα ) , вътрешно море на Индийския океан, разположено между Арабския полуостров на изток и Африка на запад в тектонска падина: же хотѣшѧ съкѹпт обѣ мор, гупьтьско мѣнѭ  нъдско, же стъ рьмьно море ЙЕ Шест 92a 20 – 25 Сем. гн. мѣсто, вода, ꙁеро, мор҄е, брѣгъ