Терминологичен Речник
хѹмъ  
хѹмъ м биол. Течност ( χυμός, ὁ ) : ꙁлв, рекъше хѹмї ЙЕ Бог 179b 1 Син. ꙁлвъ Сем. гн. плъть, жвотьно, жвотъ, глѣнъ, кръвь, жльтаꙗ крѫна, рьнаꙗ крѫна