Терминологичен Речник
хрьст[ос]ъ  
хрьст[ос]ъ м христ. Христос, Помазаник, месия ( Χριστός, ὁ ) . Христос е сила и мъдрост Божия: х͠ъ же сть бж͠ꙗ сла  бж͠ѧ премѹдрость ЙЕ Бог 251b 9 – 252а 2 Христос е Син на живия Бог: х͠ъ бо есть с͠нъ б͠а жвааго, гож помаꙁа отьць ст͠ꙑмь дх͠ъмь ЙЕ Бог 240b 8 – 10 В една ипостас съдържа пълнотата на Божията и на човешката природа, поради което има плът и възкръсва пред очите на апостолите и ангелите:  аще не б плътѣнъ былъ. то аплⷭ  аг͠гл кого вдѣшѫ въск͠рсша.  на нбсⷭа въсходѧща. нѫ съ г͠ъ брате двѣ естⷭва мы.  въ едно ѹпостас съвръшєнъ єⷭ б͠ъ,  съвръшенъ л͠вкъ ЙЕ Пр 247б 4–9 Кръщението е образ на Христовата смърт, затова тези, които се кръщават, се кръщават в Христос и Неговата смърт: „въ х͠а  съмьрть мѹ крьстхомъ сꙗ“... ꙗко ѡбраꙁъ съмьрт х͠вꙑ сть хрьщн ЙЕ Бог 240а 5 – 240b 1 Христос е нашият Господ, слезлият от небето Син Божи: г͠ь нашь ͠іс х(о)ъ, же съ нбсе сънде ЙЕ Бог 264а 5 – 6 Хлябът и виното в причастието не са образ на тялото и кръвта на Христос, а са самото божествено тяло: нѣсть ѡбраꙁъ хлѣбъ  вно плът  кръв х͠вѣ, да не бѹдеть, нъ та сама плъть г͠нѧ ѡб͠жена ЙЕ Бог 271b 7 – 272а 1 Христос е пример и слава на девството: самъ х͠ъ дѣвьству слава ЙЕ Бог 335b 4 – 5 Ако Христос не е възкръснал, ще е суетна вярата на християните: „аще мьртв не въстанѹть то н х͠ъ въста. въ сѹетѹ ѹбо вѣра наша, еще ѹбо въ грѣсѣхъ есмь“ ЙЕ Бог 352а 2 – 352b 1 Син. хрьстъ, слово, сѹсъ, богъ, господь, творьць, ѹтел҄ь, ходата, распѧтꙑ Сем. гн. крьстъ, крьщень, съпасень, вѣра