Терминологичен Речник
хремъ  
хремъ м геогр. Хрем ( Χρεμέτης, ου, ὁ ) : агонъ же  нусъ  ꙁовомꙑ хремъ ЙЕ Шест 67a 27 – 67b 1 Сем. гн. мѣсто, вода, река, брѣгъ