Терминологичен Речник
ходата  
ходата -ꙗ м сотир., христ. Застъпник, ходатай ( μεσίτης, ὁ ) . Въплътилия се Бог Слово: „ ходата б͠ѹ  ловѣкомъ бъівает“ ЙЕ Бог 226b 17 – 18 Сем. гн. богъ, въплъщень, съпасень, слово