Терминологичен Речник
хоаспъ  
хоаспъ м геогр. Хоасп ( Χοάσπης, ὁ ) , река в Сузиан, която преминава покрай Сус, в близост до вливането на Тигър и Ефрат, там тя се влива в голяма обединяваща ги река: а отъ срѣдьнѣаго въстока теетъ вакътръ же  хоаспъ  араꙁъ ЙЕ Шест 66c 23 – 27