Терминологичен Речник
фась  
фась - ж геогр. Рио̀ни ( Φάσις, εως, ἡ ) , главната река на Западна Грузия в древната област Колхида: къ смъ же  фась, отъ каукасскꙑхъ горъ стѧ ЙЕ Шест 66d 3 – 6 Сем. гн. мѣсто, рѣка