Терминологичен Речник
ѹень  
ѹень -ꙗ ср 1. библ. Учение ( φιλομαθής, в израза любꙗще ѹене ) . Ученията, които се съдържат в светите Писания, чрез които се обучаваме както за добродетелно постъпване, така и за чисто съзерцание: аще ѹбо бѹдемъ любꙗще ѹене, то будемъ  многоѹмї ЙЕ Бог 307b 1 – 3 2. библ. Поучение, наставление ( διδαχή, ἡ ) . Историята на Христос, която е описана за наше припомняне и поучение: пса сꙗ на памꙗть намъ  ѹене не сѹщмъ бꙑвъ тогда ЙЕ Бог 302b 8 – 303а 1 Син. слово божь, псане, прѣдань Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ, наставьнкъ