Терминологичен Речник
ѹтврьда  
ѹтврьда -ꙑ ж мистер. Подпора за стоящите ( στήριγμα, ατος, τό ) като функция на кръста: съ (крьстъ) лежꙗщхъ въстане, стоꙗщхъ ѹтвьрда, немощьнꙑхъ жъꙁлъ, пасомꙑхъ палца ЙЕ Бог 253а 6 – 8 Син. палца, жьꙁлъ Сем. гн. крьстъ, крьщень, съпасень