Терминологичен Речник
ѹвѣдѣнь бога  
ѹвѣдѣнь бога синт. христ. [Бого]познание ( θεογνωσία, ἡ ) . [Основно положение на христоцентризма е], че възможността за него ни се дарява чрез въплъщението: б͠а ѹвѣдѣне въсад сꙗ ЙЕ Бог 235а 5 Син. боговѣдѣнь, благовѣдѣнь Сем. гн. благовѣщень, въплъщень