Терминологичен Речник
тѧжьба  
тѧжьба -ꙑ ж физ. Раздор, разделяне ( μάχη, ἡ ) . Условие за него е съставянето, а то, на свой ред, за разлагането (на съставни елементи): сълогъ бо въало тꙗжьбѣ, тѧжьба же расходу, расходь же расꙑпанью ЙЕ Бог 31a 7 – 31b 1 Сем. гн. вна, наѧтъкъ, сълогъ, расходъ, ѹмъ