Терминологичен Речник
тъпътъ  
тъпътъ м психол. Шум ( ψόφος, ὁ ) . Неартикулиран звук, различаван от гласа (φωνή), който се възприема чрез слуха: в ѹвьство сть слѹхъ гласмъ  тъпътъмь сы ѹтельно ЙЕ Бог 189a 6 sq Сем. гн. дѹша, ѹвьство, слѹхъ, слꙑшань, гласъ