Терминологичен Речник
тождьство  
тождьство ср триад. Тъждество, тъждественост ( ταυτότης, ητος, ἡ ) . Тъждествеността на ипостасите във всяко отношение показва, че Бог е един, а не много: а еже всѧьскы тождьство днъ кажеть б͠ъ а не мъногы ЙЕ Бог 38b 2 – 4 Сем. гн. богъ, троца, стьство, дносѫщьство