Терминологичен Речник
твор҄ено  
твор҄ено -аго ср субст онтол. Сътвореното, тварното ( κτιστόν, τό ) . Характерно за него е, че е сложно, текущо, изменчиво, описуемо и имащо очертания: творено бо  сложьно, стоьное ꙁвратьно  ѡпсано  ѡдрьжмо  обраꙁъ мꙑ  тьльно ЙЕ Бог 69a 2 – 5 Син. тварь Сем. гн. сложьно, стоьное, ꙁвратьно, опсано, одрьжмо, обраꙁъ, тьльно