Терминологичен Речник
тартсъ  
тартсъ м геогр. Тартис ( Ταρτησός, ὁ ) , днес Дуеро – река на Пиренейския полуостров: отъ ꙁападьнааго въꙁврата отъ прнѣскꙑѩ горꙑ сходтъ тартсъ же  стръ ЙЕ Шест 66d 11 – 16 Сем. гн. мѣсто, градъ, вода, рѣка, хлъмъ