Терминологичен Речник
тана  
тана -ꙗ м геогр. Танаис ( Τάναϊς, ὁ ) , днес р. Дон. Древните са я смятали за граница между Европа и Азия: отъ него же  тана отъцѣплѣѩ сѧ въ меотьско ꙁеро вътетъ ЙЕ Шест 66c 27 – 66d 3 Сем. гн. мѣсто, градъ, рѣка, ꙁеро