Терминологичен Речник
табьнаꙗ  
табьнаꙗ -ꙗ ср мн. субст мистер. Свето тайнство ( μυστήριον, τό ) , като начин да се съединяваме с Христос: сѹгѹбь къ г͠у едньствѹемъ, табьнаꙗ премлюще  дх͠овьнꙑ даръ ЙЕ Бог 257а 4 – 6 Сем. гн. богъ, сѹсъ хрьстосъ, свѧтꙑ дѹхъ