Терминологичен Речник
сѫдѩ  
сѫдѩ -? м мн библ. Книга Съдии ( κριτής, οῦ, ὁ; Κριταί ) . Седмата книга от Стария завет, която според еврейския канон се брои за една с книга Рут: таже дрѹгꙑꙗ пѧтерꙑ кнгꙑ ꙁовомаѧ псанꙗ а етерꙑ с͠топсанꙗ ѧже сѹть сце: ͠іс навгнъ, сѹдꙗ съ рѹфскꙑм ЙЕ Бог 311b 5 – 9 Син. крт Сем. гн. ꙁавѣтъ, кънг҄ꙑ, псанꙗ