Терминологичен Речник
сѫдъ  
сѫдъ м мистер. Осъждане ( κρῖμα, τό ) , за тези, които се причестяват недостойно: „да же прметь ѿ плът  кръв г͠нꙗ недостонъ еꙗ, сѹдъ себе ѣсть  пьеть“ ЙЕ Бог 276а 1 – 4 Син. осѫждень Сем. гн. прѧсть