Терминологичен Речник
сѫдще  
сѫдще ср есхат. Страшният съд Христов ( βῆμα, τό ) , второто пришествие на Сина Божи, дошъл в слава да съди живи и мъртви: въстанемъ же ѹбо пакꙑ д͠шамъ въшьдъшмъ въ плът, бестьлꙗщемъ сꙗ  съвлекѹщемъ тьлю  предъстанемъ на страшьнѣмь сѹдщ х͠вѣ ЙЕ Бог 357b 3 – 7 Син. сѫдъ, осѫждень Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ, въскрьсень