Терминологичен Речник
сѣменьно  
сѣменьно -аго ср субст психол. Семенна/раждаща способност ( σπερματικόν, τό ) . Отнася се към неслушащата разума част на неразумната способност на душата (вж. беꙁмꙑсльно, дѹша), наред с жизнената и растителна способности. Тя е отговорна за раждането: сѣменьно, рекъше родьное: τὸ σπερματικὸν ἤγουν γεννητικόν ЙЕ Бог 183b 5 Син. родьно Сем. гн. дѹша, ѧсть, сла, мꙑсльно, беꙁмꙑсльно, бесловесьно, жвотьно, тъпамо, родьно, садовьно, птѣѩ, же ꙁждетъ плъть