Терминологичен Речник
съходъ  
съходъ м 1. христ. Снизхождение ( κατάβασις, εως, ἡ ) . Неизречимото слизане на Бог Слово: съндеть къ свомъ рабомъ съшьствїе неꙁглаголемо же  постжмо. се бо ꙗвлꙗеть съходъ ЙЕ Бог 225b 9 – 226а 3 Син. съшьствь Сем. гн. стротельство, въплъщень, сѹсъ хрьстосъ 2. сотир. Слизане ( κατάβασις, εως, ἡ ) . Въплъщението на Бог Слово, за да спаси човечеството: „бж͠ съі преклонь сп͠са сънде, се сть непоѹбоженꙗ емѹ въісость непоѹбоженѣ поѹбожмъ съндеть къ свомъ рабомъ съшьствь негꙁлаголемо же  постжмо се бо ꙗвлꙗеть съходъ“ ЙЕ Бог 225a 14 – 226a 4 Син. съшьств Сем. гн. въплъщен