Терминологичен Речник
сътъкъ  
сътъкъ м онтол. Съчетание, стиковане ( συνδρομή, ἡ ) . Има място в причинността, когато се съедини действието на две различни причини. Стои в основата на случая, който се определя като съчетание и стичане на две причини: ѹставлꙗютъ бо лѹа съпадъ  сътъкъ дъвою внѹ ЙЕ Бог 195a 6 sq Сем. гн. сѫщьство, стьство, наѧло, вна, лѹа, съшьствь