Терминологичен Речник
сътвор҄ень  
сътвор҄ень -ꙗ ср креац. Създаване ( ποίησις, εως, ἡ ) . Подобно на сътворението (κτίσις) е отвън, а не от същността на създаващия и създаващото, така че създаваното и сътворяваното са нещо напълно различно: ꙁдань же  сътворне же ꙁвьнѹ а не ѿ сѹщьства творꙗщаго  ꙁждѹща быт  ꙁдаемѹ  творму не подобьно ЙЕ Бог 55b 3 – 7 Сем. гн. ꙁьдань, сѫщьство